ETUSIVU
KUVA-ARKISTO
AIKAJANA
SOMPIO
SAVOTTA JA UITTO
KOULUT
LINKIT
SAVOTTOJEN SYNTY JÄTKÄN TIE KÄMPPÄELÄMÄÄ VUODENKIERTO METSÄTÖISSÄ JUSTEERISTA MOTOON

JUSTEERISTA MOTOON

Puunkaato oli pitkään käsityötä. Aluksi puut kaadettiin ja karsittiin kirveellä. 1900-luvun alussa tulivat puunkaadossa käyttöön sahat: ensin justeeri ja myöhemmin pokasaha. Ensimmäinen yritys metsätöiden koneellistamiseksi oli ns."Samperin konesavotta" 1912-1914, jossa puita yritettiin kuljettaa Kanadasta hankituilla höyryvetureilla. Kun maataloustraktorit yleistyivät 1950-luvulla, alettiin niitä käyttää myös metsätöissä puunajoon ja hevosten käyttö puunajossa vähentyi. Myöhemmin tulivat varsinaiset metsätraktorit. Ensimmäiset moottorisahat tulivat markkinoille 1950-luvun alussa, aluksi sahat olivat raskaita käyttää ja kalliita hankkia, mutta niiden käyttö kuitenkin yleistyi nopeasti muutamassa vuodessa 60-luvun alussa.

1960-luvulla yhtiöt mm. Metsähallitus palkkasivat myös ensimmäiset ympärivuotisessa työsuhteessa olevat työmiehet. Metsureille alettiin järjestää myös päivittäisiä kuljetuksia kotoa työmaalle ja järjestettiin myös koulutusta, mm. Sodankylässä aluemetsänhoitaja Liftlanderin aikana. Myös työsuojelu ja metsurin varusteet kehittyivät. Seuraava suuri murros metsätöissä oli siirtyminen 1980-luvun lopulta lähtien monitoimikoneisiin, jotka hoitavat puiden kaadon, karsinnan ja mittauksen. Monitoimikoneiden yleistyessä vakituisten metsureiden työpaikat vähentyivät Lapissa. Myös Kemijoen uitto päättyi 1991.
"SAMPERIN SAVOTALLE"

TRAKTORIMIEHET

MOOTTORISAHAKURSSI

METSURI 80-LUVULLA