ETUSIVU
KUVA-ARKISTO
AIKAJANA
SOMPIO
SAVOTTA JA UITTO
KOULUT
LINKIT
SIJAINTI ESIHISTORIA LAPINKYLÄT JA UUDISASUTUS 1900-LUVUN
SOMPIO
ALARIESTO JA PAULAHARJU LOKAN ALLAS

1900-LUVUN SOMPIO

Vanhasta metsäsaamelaisesta, suomalaisesta ja pohjoisesta saamelaisuudesta muodostui Sompion alueen omaleimainen elämäntapa ja kulttuuri. Karjanhoidon ja maanviljelyksen lisäksi poronhoito, kalastus ja metsästys olivat tärkeitä elinkeinoja. 1900-luvun alussa metsätyöt alkoivat tuoda työtä ja uusia kulkijoita Sompionkin alueelle.Tie Sompioon 4-tien varresta Vuotsosta Lokkaan valmistui 1937. Oma koulu Sompioon saatiin 1920-luvulla, aluksi koulu toimi muutaman vuoden Rieston kylässä ja myöhemmin Lokassa 1926-41, Korvasessa 1941-67 ja Lokassa jälleen vuodesta 1967 lähtien.TYTTÖ 1915

KORTTI SOMPIOSTA

KORVASEN NAISIA

TANSSIT 1916

UIMARIT

HIIHTÄJÄT

PERHEKUVA 1928

PIRTTI

SAHA

POROKÄMPÄLLÄ

TULILLA

HEINÄNTEKOA

ILTAMAT

PIRTINPESU

SALISSA

PORTAILLA

Talvisodan aikana osa kylistä oli evakuoitu, mutta jatkosodan aikana ei evakuoitiin ryhdytty. Neuvostoliittolainen partisaaniosasto hyökkäsi Lokkaan 14.7.1944 - aikaisemmin osastot olivat iskeneet yksittäisiin Sompion erämaataloihin. Hyökkäyksissä kuoli kymmeniä alueen asukkaita, lähes kaikki olivat siviilejä - naisia, lapsia ja vanhuksia. Hyökkäysten jälkeen Sompio evakuoitiin, suurin osa asukkaista lähti evakkoon Pohjanmaalle.


Sodan loppuminen ja paluu evakosta merkitsi paluuta tuhottuihin kyliin. Kaikesta oli pulaa, tie Vuotsoon oli miinoittettu ja karja - niin lehmät kuin porotkin - olivat huvenneet sodan aikana. Viisikymmenluvun alussa elämä oli kuitenkin jo vaurastunut, maatalous oli vahvistunut ja savotat toivat taas töitä ja rahaa asukkaille. Seuraava suuri muutos Sompion alueella oli Lokan tekoaltaan rakentaminen 1960-luvun puolivälissä.


KEVÄTTULVA

KORVASEN KOULU

LAPSET JA KARHU

HEINÄNTEKOA

KIISKISMARKKINAT

KALANSAALIS

LUIROLLA

TUVASSA