ETUSIVU
KUVA-ARKISTO
AIKAJANA
SOMPIO
SAVOTTA JA UITTO
KOULUT
LINKIT

SODANKYLÄN DIGITAALINEN KOTISEUTUMUSEO

Projektin taustaa

Sodankylän digitaalinen kotiseutumuseo on Opetushallituksen ja Sodankylän kunnan sivistystoimen rahoittama historianopetuksen verkko-oppimateriaalin tuottamisprojekti ja se on osa laajempaa Sodankylän kunnan Tasa-arvoisten koulutuspalveluiden kehittäminen -hanketta.

Projektin tuottama historian oppimateriaalia perustuu paikkakunnalta kuvattuun kuvamateriaaliin. Sovellutukset toimivat kaikkien tavoitettavissa olevana eräänlaisena digitaalisena kotiseutumuseona. Paikallisen lähtökohdan ja käytön lisäksi sivusto toimii myös laajemmin mikrohistoriallisena katsauksena keski-Lapin elämään 1900-luvun alusta 1960-luvulle. Neljän verkkonäyttelyn lisäksi sivuille on rakennettu kaksi erillistä teemakokonaisuutta; Savotta ja uitto -sivut metsätyön historiasta Lapista ja Sompion alueen historiaa esihistoriasta 1960-luvulle.


Tekijät

KÄSIKIRJOITUS, KUVATOIMITUS, GRAFIIKKA JA WWW-SIVUJEN KOODAUS

Anu Uimaniemi email: anuimani@urova.fi

KUVIEN DIGITOINTI JA KUVANKÄSITTELY

Anu Uimaniemi ja Sanne Thesslund


Ohjausryhmä

Johtava rehtori Hilkka Orava
Rehtori Milja Mettiäinen, Jeesiönrannan koulu
Rehtori Lauri Yli-Tepsa, Kitisenrannan koulu
Koulunjohtaja Hannu Vanhala, Sattasen koulu
Opettaja Risto Varis, Järvikylien koulu
Toimistosihteeri Antti Ylitalo, Sodankylän kunta
Projektisihteeri Maija Eskola-Tuoma, Tasa-arvoisten koulutuspalveluiden kehittäminen
Projektisihteeri Sarita Helttunen, Live-projektiLähteet

PAINETUT LÄHTEET

ANDERSSON, G.A.: Tietoja Sodankylän ja Kittilän pitäjien aikaisimmista ja myöhemmistä vaiheista. 1913.
COTTRELL, Philip L.(toim): Muutosten vuosisata. Osa 10. Tapahtumat. Suom. Sirkka Salonen. WSOY. Porvoo 1996.
SCHEFFERUS, JOHANNES: Lapponia eli Lapin maan ja kansan uusi ja todenmukainen kuvaus, jossa esitetään paljon tähän asti tuntemattomia tietoja lappalaisten alkuperästä, taikauskosta ja -menoista, ravinnosta, elintavoista ja askareista, samoin eläimistä ja eri metalleista, joita on heidän maassaan, huolellisesti kuvitettuna valaisevilla piirroksilla. Latinan kielestä suom. Tuomas Itkonen. Karisto. Hämeenlinna 1979.
FORSSTRÖM, G.W.: Metsäherrana Lapissa 1891 - 1926. Suom. Ulla ja Arto Kirri. Pohjoinen. Oulu 1985.
HEIKKOLA, LEENA: Lapin historiaa. Maakuntahistoriallinen oheislukemisto. Lapin lääninhallitus - Lapin maakuntaliitto. Rovaniemi 1982.
ITKONEN, MATTI. Kemijoen uittoyhdistys 1901 - 1976.
KEHUSMAA, AIMO ja ONNELA, SAMULI: Suur-Sodankylän historiaa 1. Suur-Sodankylän historiatoimikunta. Jyväskylä 1995.
KITUNEN, JORMA: Muistomerkit Sodankylässä. Julk: Sodankylän rintamaveteraanit ry. Tornion kirjapaino Ky. Tornio 2000.
KOTIVUORI, HANNU JA TORVINEN, MARKKU. Pohjois-Lapin kiinteät muinaisjäännökset. Lapin Seutukaavaliitto. Rovaniemi 1994.
KÄNNÖ, SAKARI: Mosku. Kertomus poromies Aleksanteri Hihnavaarasta ja Lapin kenraali Kurt Matti Walleniuksesta vuosina 1900 - 1938. Juva 1992.
MAASOLA, JUHA: Metsän mahti. Metsätöiden ja niiden oppimisen historiaa. Metsätähti. Jyväskylä 1996.
PAASKOSKI, LEENA (toim.): Metsää etsimässä. Lusto - Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus. Pieksämäki 1995.
PAULAHARJU, SAMULI. Sompio.1938.
SNELLMAN, HANNA. Tukkilaisen tulo ja lähtö. Pohjoinen. Oulu 1996.
TIKKANEN, ARJA ja PENTTI: Suuntana Sompio. Karisto. Hämeenlinna 1983.
TUOMAALA, RITVA: Antti Lokka, Lapin mies, isänmaan mies, poromies, metsämies, yhtiön mies sekä muistoja Andreas Alariestosta. Kemijoki Oy 1998.
YLIASKA, EINE: Kylä Kitisen varrella, Aska 1600 - 1994. Askan kylähistoriatoimikunta. Kemijärvi 1994.
YLITALO, ARVO JA YLI-TEPSA, LAURI (toim). Sodankylä. 1992.

KUVA-ARKISTOT

Kameraseura Sova ry:n arkisto
Kansatieteen kuva-arkisto, Museovirasto
Sota-arkisto
Riikka ja Andreas Alarieston Lapinkuvat -säätiö